wygodneKonto

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu wygodneKonto
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 11.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Brak oprocentowania na rachunku.
Debet na koncie 50 000.00 PLN Istnieje możliwość korzystania z kredytu odnawialnego - limit ustalany indywidualnie, do 50 000 zł
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 11.00 PLN Opłata standardowa nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty zostanie odnotowany wpływ w wysokości minimum 5 000 zł
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 7.50 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 4.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 2.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 4.00 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 4.00 PLN Opłata za korzystanie z karty dodatkowej wynosi 4 zł miesięcznie
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 7.00 PLN Opłata za wypłatę gotówki z obcych bankomatów wynosi 3% min. 7 zł
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 6.00 PLN - kraje EOG: 3%, min. 6 zł;

- kraje spoza EOG: opłata za wypłatę gotówki za granicą wynosi 3% min. 10 zł
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 4700 Bankomaty BPS, Planet Casch i SGB
Liczba oddziałów 33
Oferta promocyjna NIE
---
---